facebook

Poświęcenie Dzwonu

Aktualności » Poświęcenie Dzwonu

W środę 12.12. szczególny dzień  w historii naszej parafii. 

 

JE ks. Bp diecezjalny Tadeusz Lityński odprawi mszę w int. dzieła budowy świątyni, za pracujących przy jej wznoszeniu, za darczyńców i ofiarodawców oraz dokona poświęcenia dzwonu,

 

Msza św. z udziałem zaproszonych gości o godz. 18.30.

 

Wszyscy poczujmy się zaproszeni do udziału w tej modlitwie!!!

 

 

Dzwony kościelne - Bicie kościelnych dzwonów jest nieodłącznym elementem zaznaczenia obecności Kościoła katolickiego w małej wsi, dużym mieście czy metropolii. Jego każdorazowe bicia w danych okolicznościach ma ogromne znaczenie.

Pierwszym, a zarazem najważniejszym znaczeniem jest bicie dzwonków kościelnych przed rozpoczynającą się Mszą Świętą w niedzielę i Święta. Ich obecność ma na celu zaproszenie parafian na nabożeństwo. Zazwyczaj ich bicie rozpoczyna się pół godziny i pięć minut przed Mszą.

Ponadto, dzwony dzwonią – przypominają o wielkości nabożeństwa. 

Drugim symbolem dzwonów jest ich bicie podczas kryzysowych wydarzeń. Chodzi tutaj o szczególne wydarzenia, które swoją obecnością zagrażają lokalnej społeczności. Jeszcze do niedawna, dzwony biły podczas pożarów, powodzi czy innych katastrof naturalnych. Obecnie, oddają dźwięki, gdy osoba istotna dla świata odchodzi do Domu Ojca. Takim przykładem była śmierć papieża Św. Jana Pawła II. 

Najważniejsze jest jednak to, że odgłosy dzwonów zwykło się utożsamiać z głosem samego Boga. Kiedy w niedziele czy święta odzywają się kościelne dzwony, to tak jakby sam Bóg wzywał swoich wyznawców na modlitewne spotkanie z nimi. Dla niejednego takie zaproszenie przez Boga samego na spotkanie z nim to jakby głos sumienia. A zawsze należy iść za głosem sumienia. Psalmista też mówi: "Ach, obyście posłuchali dziś, jak woła: Nie zatwardzajcie serc waszych" ( Ps 95, 7n). Autor Listu do Hebrajczyków jeszcze dosadniej wyraża tę myśl, kiedy mówi: "Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zamykajcie serc waszych" (Hbr 3, 7n). Nieco dalej ten sam autor przypomina, dlaczego powinniśmy iść za głosem Boga: "A kimże właściwie byli ci, którzy usłyszawszy głos Jego, zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy właśnie, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu?" (Hbr 3, 16) . Cudowne wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej to, jak wiadomo, zapowiedź dzieła zbawienia całej ludzkości.

 

Po co zatem dzwony? Żeby poruszały nasze sumienia, żeby przypominały zapraszanie nas przez Boga na ucztę eucharystyczną tu, na ziemi, a tym samym na gody niebieskie po śmierci.

Dzwony Instrument ten został wprowadzony do użytku kościelnego w VII w.

Dzwony są umieszczane w dzwonnicy, zazwyczaj na szczytach kościołów. 

 

A oto, jak Kościół modli się dziś dokonując poświęcenia dzwonów: "Jaśnieje nam dziś radosny dzień, bo gromadzimy się, aby wielbić Boga za to, że możemy pobłogosławić nowe dzwony dla naszego kościoła. Dzwony mają ścisły związek z życiem ludu Bożego: ich dźwięk odmierza modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina ważne wydarzenia, które napełniają radością lub bólem tę cząstkę Kościoła (to miasto) i poszczególnych wiernych. Niech uwrażliwi nas na głos dzwonów: ilekroć go usłyszymy, pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić, aby na zewnątrz okazywać swoje zjednoczenie w Chrystusie.