facebook

Spotkanie popielgrzymkowe w Rokitnie

Aktualności » Spotkanie popielgrzymkowe w Rokitnie

Szczęść Boże!

 

Zapraszamy wszystkich Pielgrzymów, którzy kiedykolwiek wędrowali pieszo na Jasną Górę, a także Pielgrzymów Duchowych na spotkanie w Sanktuarium w Rokitnie na sobotę 14 września. Chcemy wspólnie dziękować za łaski otrzymane w czasie pielgrzymowania.

Program:

11.00Msza św. w Bazylice Rokitniańskiej

12.00Nabożeństwo Krzyża u stóp Golgoty Rokitniańskiej

13.00Posiłek i czas radosnego spotkania w ogrodach sanktuaryjnych

Zapraszamy do przybycia własnymi środkami transportu. Będzie można także skorzystać z autobusu, który wyjedzie o godz. 9.30 z kościoła NMP Królowej Polski, ul. Żeromskiego. Zapisy na autobus u przewodników grup (koszt to dobrowolna ofiara).

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Andrzej Wręczycki

Kierownik Pielgrzymki Gorzowskiej

 

Zgłoszenia na autobus można także kierować pod nr tel. 601 453 335