facebook

Śp. ks. Andrzej Wręczycki

Aktualności » Śp. ks. Andrzej Wręczycki

Zawiadamiamy, że 17 października 2019 r. zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. Andrzej Wręczycki, wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie.   Msza św. w intencji zmarłego kapłana dla duchowieństwa Dekanatu Gorzów - Chrystusa Króla zostanie odprawiona we wtorek 22 października 2019 r. o godz. 20.00 w kościele parafialnym pw. Podw. Krzyża Świętego w Deszcznie. Następnego dnia, to jest w środę 23 października 2019 r. o godz. 11.00 również w kościele parafialnym w Deszcznie zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Po jej zakończeniu uczestnicy pogrzebu przejadą na cmentarz komunalny w Gorzowie Wlkp. (ul. Żwirowa), gdzie odbędą się dalsze obrzędy pogrzebowe.

 

Śp. ks. Andrzej Wręczycki urodził się 16 marca 1973 r. w Gorzowie Wlkp. W 1992 r., po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym i uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Studia ukończył uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1998 r. w Gorzowie Wielkopolskim z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Pracował jako wikariusz w Sulechowie (par. Podw. Krzyża Świętego, 1998-2003) i Dobiegniewie (2003-2006). W roku 2006 powierzono mu funkcje koordynatora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w okręgu gorzowskim oraz prefekta Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp. W tym czasie był również rezydentem przy gorzowskiej parafii katedralnej. Następnie ponownie pełnił funkcję wikariusza w Świebodzinie (par. Miłosierdzia Bożego, 2007-2010), Nowej Soli (par. św. Józefa Rzemieślnika, 2010-2012), Gorzowie Wlkp. (NMP Królowej Polski, 2012-2017) oraz Deszcznie (od 2017). Od 2013 roku kierował gorzowską pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. Był członkiem rady kapłańskiej.

 

Polecajmy śp. ks. Andrzeja Wręczyckiego Miłosierdziu Bożemu. 

ks. Andrzej Sapieha
Notariusz Kurii