facebook

SOSW w Lipkach Wielkich

Aktualności » SOSW w Lipkach Wielkich

Placówka zapewnia edukację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,

umiarkowanym i znacznym w poszczególnych typach szkół: 

  • Szkoła Podstawowa klasy I - VIII; w tym zespoły edukacyjno-terapeutyczne 
  • Szkoła Branżowa I Stopnia na kierunku: Kucharz, Ogrodnik 
  • Szkoła Przysposabiającej do Pracy klasy I - III 

W Ośrodku oferujemy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanąkadrę specjalistyczną z zakresu: 

  • terapii logopedycznej - neurologopedycznej 
  • terapii pedagogicznej 
  • terapii Biofeedback 
  • socjoterapii 
  • opieki psychologicznej 
  • zajęć z seksuologiem 
  • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji 

Naszym uczniom zapewniamy Internat z pełnym wyżywieniem oraz pomoc w dowozie uczniów do placówki. 

Zapraszamy do odwiedzenia nas na naszej stronie internetowej www.soswlw.pl oraz polubienia nas na Facebooku